Onderhoud compressoren

Hoe een compressor onderhouden?

Wat kan u zelf? En wat laat u over aan een specialist?

Het is belangrijk om een compressor regelmatig te onderhouden. Zo houdt u de compressor in de best mogelijke conditie. Wordt dit onderhoud niet (voldoende) of slecht gedaan, vergroot u het risico dat de compressor in storing gaat. Dit kan leiden tot productiestilstanden. Bovendien zorgt een goed onderhouden compressor voor betere prestaties, een langere levensduur en een lager energieverbruik.

Hoe een compressor onderhouden?

Het onderhoud van een compressor hangt af van het type toestel dat u heeft.

Voor de meeste zuigercompressoren volstaat het om de luchtfilter en de olie één maal per jaar te vervangen. Voor schroefcompressoren is het onderhoud wat ingewikkelder. Bekijk het onderhoudsschema (link naar paragraaf hieronder) dat de fabrikant van uw compressor voorschrijft om na te gaan wanneer een onderhoud nodig is en wat er precies moet gebeuren.

Onderhoud op een schroefcompressor

Filters vervangen   

Oliepeil controleren / bijvullen / olie vervangen (bij oliegesmeerde compressoren)   

Verontreiniging van de koeler controleren   

Condenswater aftappen   

Controleren op ophoping van condensaat   

 

Filters vervangen

Let op: volg nauwkeurig de instructies van de fabrikant als u zelf de filters vervangt. Schakel de compressor steeds uit en beveilig hem tegen heropstart. Of nog beter: doe beroep op onze ervaren techniekers om de filters in uw compressor te vervangen.

Luchtfilter (elk jaar of na X aantal bedrijfsuren vervangen)

Na een bepaald aantal bedrijfsuren of na een jaar moet de luchtfilter (aanzuigfilter) vervangen worden. Als de compressor te lang vervuilde lucht aanzuigt, zullen de prestaties van het toestel verminderen. Een regelmatig onderhoud van de luchtfilter is dus belangrijk voor de bedrijfszekerheid van het toestel.

Oliefilter vervangen

Vervang de oliefilter altijd als u de compressorolie vervangt. Met behulp van een bandsleutel kan u de oude oliefilter losdraaien en verwijderen. Verwijder ook oude afdichtingsresten van de behuizing en bevochtig de afdichting met wat olie vooraleer u de nieuwe oliefilter plaatst.

Olie/ lucht separator vervangen

Om de fijnafscheider te vervangen volgt u dezelfde instructies als die voor de vervanging van de oliefilter.

 

Oliepeil controleren / bijvullen / olie vervangen (bij oliegesmeerde compressoren)

Er zijn zowel oliegesmeerde als olievrije compressoren op de markt. Als uw compressor gebruik maakt van olie voor de smering, moet u dagelijks het oliepeil controleren en nakijken of er geen lekkages zijn. Het is belangrijk om de olie tijdig aan te vullen of te vervangen om een goede werking van de compressor te garanderen.

U kan het oliepeil van uw compressor nakijken in het kijkglas van uw toestel. Hier vindt u een minimum- en een maximumlijn terug. Het oliepeil moet tussen beide lijnen blijven. Is er onvoldoende olie aanwezig in het apparaat? Dan moet u deze bijvullen. Let er steeds op dat u de juiste olie gebruikt. Oliën mogen nooit gemengd worden en de verkeerde olie kan uw compressor onherstelbaar beschadigen.

De olie zorgt voor de smering , de afdichting en de koeling van het schroefblok in de compressor. De olie neemt vuil, zoals metaaldeeltjes en verbrandingsresten, op en zal na een tijdje troebel worden. Dit wilt zeggen dat de olie oud en vervuild is. De compressor zal minder goede prestaties leveren met vervuilde olie. Daarom is het belangrijk om de olie van de compressor op regelmatige basis (minstens één keer per jaar of na een bepaald aantal bedrijfsuren) te vervangen.

 

Hoe vervangt u de olie in uw compressor?

 1. Schroefcompressor uitschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
 2. Aan de zijde van het druknet het afsluitelement sluiten en tegen opnieuw openen beveiligen.
 3. Geluidswerende afdekkingen met een speciale sleutel openen en verwijderen.
 4. Met behulp van een opvangreservoir ervoor zorgen dat de oude olie wordt opgevangen.
 5. Vulschroef losdraaien en verwijderen, en oppassen dat de afdichtring niet verloren raakt.
 6. Olieuitlaat openen en olie aftappen.
 7. Olieuitlaat sluiten.
 8. Met behulp van een trechter olie bijvullen tot de vulrand van de vulaansluiting. Gebruik enkel de voorgeschreven olie en meng nooit verschillende oliën.
 9. Afdichtring positioneren en op de juiste pakking controleren.
 10. Vulschroef plaatsen en vastdraaien (let op het door de fabrikant voorgeschreven aanhaalmoment).
 11. Compressor inschakelen en na maximaal een minuut weer uitschakelen.
 12. Oliepeil controleren en indien nodig bijvullen.

Vervang ook steeds de oliefilter als u de olie van uw compressor ververst.

 

Verontreiniging van de koeler controleren

Controleer de koeler van uw compressor wekelijks op verontreiniging.

Werkwijze:

 1. Schroefcompressor uitschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
 2. Aan de zijde van het druknet de afsluitkraan sluiten en tegen opnieuw openen beveiligen.
 3. Geluidswerende afdekkingen met een speciale sleutel openen en verwijderen.
 4. Perslucht en oliekoelers van binnen en buiten op verontreiniging controleren.
 5. Verontreinigingen verwijderen, bijvoorbeeld door uitblazen. Zorg er hierbij voor dat het vuil uit het apparaat en niet in de machine wordt geblazen. Bij sterkere vervuiling overleg plegen met de fabrikant van de compressor.

 

Condenswater aftappen

Lucht bevat water. Bij gebruik van de compressor wordt de lucht samengeperst en ontstaat er condensatie. Dit zorgt ervoor dat er water achterblijft in het drukvat. We raden u aan het water regelmatig (na gebruik of via een automatisch condensaat aftap) af te tappen. Als er water in het drukvat achterblijft, kan dit zorgen voor corrosie. Door wekelijks het condenswater af te tappen, houdt u uw toestel in optimale conditie. U kan het aftappen zelf uitvoeren of u kan een automatische aftap laten installeren. Naast het aftappen van condenswater in uw persluchtketel, drukt u best ook wekelijks even de testknop in. Blaast de tapkraan geen lucht meer? Dan zit de vlotter vast of verstopt. Laat dit door een specialist nakijken en herstellen.

 

Controleren op ophoping van condensaat

Een voldoende hoge compressietemperatuur zorgt ervoor dat de aangezogen luchtvochtigheid niet neerslaat als condensaat. Vaak in- en uitschakelen van de schroefcompressor kan ertoe leiden dat de compressor de vereiste bedrijfstemperatuur niet bereikt. Condensaat in het oliecircuit kan leiden tot beschadiging van de compressortrap.

Bij condensaat in het oliedrukreservoir kan u het beste zo snel mogelijk onze service contacteren.

Aangezien het condensaat zwaarder is dan de olie, verzamelt het zich na langere stilstandtijd op de bodem van het oliedrukreservoir. Ga als volgt te werk als u zelf het condensaat wil verwijderen.

 1. Schroefcompressor uitschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
 2. Aan de zijde van het druknet het afsluitelement sluiten en tegen opnieuw openen beveiligen.
 3. Geluidswerende afdekkingen met een speciale sleutel openen en verwijderen.
 4. Met behulp van een opvangreservoir ervoor zorgen dat uittredende olie wordt opgevangen.
 5. Olieuitlaat voorzichtig openen en de vrijkomende vloeistof controleren.
 6. Condensaat langzaam aflaten tot olie naar buiten komt.
 7. Olieuitlaat sluiten met het juiste Aanhaalmoment.
 8. Compressor inschakelen en na maximaal een minuut weer uitschakelen.
 9. Oliepeil controleren en indien nodig bijvullen.

 

Wat kan / moet u zelf doen?

Schroefcompressoren

Het onderhoud van schroefcompressoren kan u gedeeltelijk zelf uitvoeren. De rest van het onderhoud laat u best aan een specialist over.

Wat kan u zelf uitvoeren?

 • Dagelijks
  • Oliepeil controleren
  • Controleren op olielekkage
 • Wekelijks
  • Compressortemperatuur controleren
  • Koeler op verontreiniging controleren en reinigen
  • Controleren op ophoping van condensaat en aftappen
  • Aandrijfriem controleren op slijtage
  • Luchtinlaten vrijhouden Verwijder het stof van de luchtinlaat. Stof in het systeem zorgt namelijk voor een verhoogde temperatuur. Op termijn kan dit leiden tot schade aan de schroefcompressor. U reinigt dus best regelmatig de luchtinlaat om deze stofvrij te houden.

Let op: Schakel uw compressor volledig uit vooraleer u aan het onderhoud begint!

Door specialist laten uitvoeren

 • Filters vervangen: luchtfilter, oliefilter, seperatorfilter of separatorelement
 • Olie vervangen
 • Opspannen of vervangen van V-snaar (aandrijfriem)
 • Herstellingen (bekijk alvast de meest voorkomende storingen)

 

Wanneer heeft uw compressor onderhoud nodig?

Wanneer moet u een compressor onderhouden? Op welke symptomen moet u letten?

Het besturingssysteem van de compressor geeft een melding als een onderhoud nodig is. Bij intensief gebruik van de compressor of in een sterk vervuilde omgeving, is het soms nodig om het onderhoud frequenter uit te voeren.

In het onderhoudsschema van de fabrikant vindt u hierover de nodige instructies.

Standaard onderhoudsschema

In de handleiding bij uw compressor vindt u ook het door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsschema terug.

Voor kleinere schroefcompressoren is er meestal jaarlijks een klein onderhoud nodig en om de 2 jaar een groot onderhoud. Indien uw compressor veel draait, is een frequenter onderhoud nodig, bijvoorbeeld een klein onderhoud elke 2000 uur en een groot onderhoud om de 4000 uur. Voor zwaardere schroefcompressoren, schrijft de fabrikant vaak pas op 4000 en 8000 draaiuren een onderhoud voor. We raden aan de olie van uw schroefcompressor de eerste keer na ongeveer 500 bedrijfsuren te vervangen.

Door een standaard onderhoudsschema te volgen, weet u wanneer u best welke onderdelen vervangt en blijft u ook genieten van de eventuele garantie van de fabrikant. Uiteraard kunnen we u bijstaan bij het noodzakelijke onderhoud van uw compressor.

 

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner om uw compressor te onderhouden?

Reken op EA Technical Services!

Tekstblok

Een vraag?

Neem contact op! We helpen u graag verder.

Contactformulier