Verlies door van persluchtlekken

Persluchtlek

Hoeveel verliest u door persluchtlekkage?

Hoe meet u hoeveel een persluchtlek u jaarlijks kost?

Dit is een praktische handleiding om zelf de kosten van persluchtlekkage te berekenen. Als u elk persluchtlek efficiënt wil lokaliseren, vraag ons dan om een persluchtlekdetectie met een ultrasoon toestel uit te voeren.

Samenvatting

Persluchtlekkage - Hoeveel kost het u?

Met onderstaande eenvoudige methode

 • meet u zelf de persluchtlekkage in uw installatie en
 • kan u de kosten van de lekken berekenen.

Belangrijk: Voer de meting uit als er geen productie is en er geen persluchtverbruikers aan het werk zijn.

De methode bestaat eruit dat u het persluchtvat laat leeglopen (of gedeeltelijk laat leeglopen) en meet hoelang dit duurt. Doordat er geen persluchtverbruikers zijn, gaat deze lucht alleen naar de lekken en kan u een goede inschatting maken van het verlies aan perslucht door lekken. Hebt u geen persluchtvat? Lees dan hoe u de persluchtlekken kan berekenen als u geen persluchtvat heeft.

Werkwijze:

 1. Zet alle persluchtverbruikers uit
 2. Noteer de volgende gegevens:
  1. De maximum inhoud van uw persluchtvat (bijvoorbeeld 1000 liter)
  2. Het vermogen van uw compressor in kW (bijvoorbeeld 15 kW)
  3. Het aantal m³ lucht dat uw compressor levert per minuut (bijvoorbeeld 2 m³/ min)
 3. Draai de kraan die na het persluchtvat staat dicht. Dit zorgt ervoor dat alle perslucht in het vat blijft.
 4. Laat de compressor draaien tot het persluchtvat volledig gevuld is en de compressor uitvalt. Lees op de manometer van het persluchtvat hoe hoog de druk is. In ons voorbeeld gaan we uit van een vat gevuld met 1000 liter lucht op 10 bar.
 5. Draai de kraan die na het persluchtvat staat opnieuw open en noteer het tijdstip waarop u dit doet.
 6. Wacht tot de druk in het persluchtvat gezakt is tot bijvoorbeeld 4 bar. Noteer het aantal minuten dat er verstreken is sinds u de kraan terug opendraaide (bijvoorbeeld 10 minuten).
 7. U verliest op de gemeten tijd de inhoud van het persluchtvat x de verloren druk. In ons voorbeeld verliezen we op 10 minuten tijd 6 m³ aan perslucht (1 m³ x 6 bar). Dit komt overeen met 600 liter per minuut of 30% van de persluchtproductie.
 8. Als u de jaarlijkse energiekost van uw compressor kent, kent u ook het verlies door persluchtlekken. Bijvoorbeeld, een 15 kW compressor die 6000 uur per jaar draait, geeft 18.000 euro aan energiekosten. 30 % van 18.000 euro is 5.400 euro. De persluchtlekken kosten ons dus 5.400 euro per jaar. In de tip-pagina “Hoeveel kost perslucht?” leest u hoe u de jaarlijkse energiekost van uw compressor kan berekenen. In punt 9. Geven we een andere manier om de kosten van persluchtlekken te berekenen.
 9. U kan ook op de volgende manier een idee krijgen van de energiekost van de lekken. De energiekost bedraagt ongeveer 0,025 euro per 1000 liter perslucht (zie “Hoeveel kost perslucht?” voor de berekening) . In ons voorbeeld kost dit ons dus 0,025 euro X 0,6 = 1,50 eurocent per minuut of 0,90 euro per uur. De totale jaarkost bedraagt dan maximum 7.884 euro (0,90 euro x 24 uur x 365 dagen). Het lekverlies is er ook als de productie niet werkt, daarom houden we rekening met een volledig jaar. Als u de compressor tussentijds afzet voor langere periodes, mag u deze langere periodes wel aftrekken.

Berekening van de persluchtlekken indien u geen persluchtvat heeft.

Deze methode kan u enkel gebruiken als u een compressor heeft die op vollast/ nullast regime werkt.

 1. Zet alle persluchtverbruikers uit
 2. Noteer de volgende gegevens:
  1. Het vermogen van uw compressor in kW (bijvoorbeeld 15 kW)
  2. Het aantal m³ lucht dat uw compressor levert per minuut (bijvoorbeeld 2 m³/ min)
 3. Laat de compressor gedurende enige tijd draaien (bijvoorbeeld 3 uur)
 4. Noteer telkens de tijd dat de compressor in vollast draait. Bijvoorbeeld 10 minuten + 9 minuten + 9 minuten + 10 minuten + 11 minuten + 11 minuten.
 5. U verliest op de gemeten tijd het debiet van de compressor, uitgedrukt in m³/minuut x het aantal minuten dat de compressor in vollast heeft gedraaid. In ons voorbeeld verliezen we op 3 uur tijd 120 m³ aan perslucht (2 m³ x 60 minuten). Dit komt overeen met 666 liter per minuut of 33% van de persluchtproductie.
 6. Bereken de kost van de persluchtlekkage door punt 8 of punt 9 uit de vorige methode toe te passen.

Voor frequentiegestuurde compressoren kan u de methode met het persluchtvat gebruiken of een persluchtlekdetectie en verbruiksmeting laten uitvoeren.

LITER – M³ - MINUUT – SECONDEN

Handvaten, als hulpmiddel om de resultaten makkelijk te lezen:

 • 1000 liter = 1 m³
 • 100 liter per seconde = 6000 liter per minuut = 6 m³ per minuut

Persluchtlekken: Zwakke plekken in persluchtinstallaties

De meeste persluchtlekken vinden we op de volgende locaties.

 • Snelkoppelingen
 • Alle verbindingen in rubber of synthetisch materiaal
 • Condensaatafscheiders
 • Filters
 • Drukregelaars
 • „Voorlopige“ verbindingen die uiteindelijk „definitief” blijken te zijn
 • Blaaspistolen
 • Veiligheidsventielen

Controleer dus zeker deze locaties als u merkt dat u lekken heeft. Wil u een exact beeld van de lekken? Vraag ons dan om een persluchtlekdetectie uit te voeren.

Persluchtlekken berekenen - Vuistregels

Persluchtlekdetectie brengt geld op. Een algemeen voorbeeld om u te overtuigen: Een lek met een diameter van 5 mm in een 12-bar persluchtnet zorgt voor een verlies aan perslucht van 3510 liter per minuut. Dit komt overeen met 1 844 856 m³ perslucht per jaar (bij continu verbruik) en kost 46.000 euro (!).

 

Persluchtlekkage volgens diameter en rekening houdend met de druk
Diameter Verlies aan perslucht bij 6 bar (in liter/ minuut) Verlies aan perslucht bij 12 bar (in liter/ minuut)
1 mm 72 108
3 mm 666 1 248
5 mm 1 854 3 510

Bron: VDMA “Compressed Air Seminar”

Jaarlijkse kost van persluchtlekken in euro volgens de diameter van het lek en de druk
Diameter Kost van het persluchtlek bij 6 bar (per jaar)* Kost van het persluchtlek bij 12 bar (per jaar)*
1 mm 946 euro 1 419 euro
3 mm 8 751 euro 16 398 euro
5 mm 24 361 euro 46 121 euro

 

* Jaarlijkse kost als de compressor niet wordt uitgezet en bij een prijs van 0,20 euro per kWh voor de elektriciteit. Het vermelde bedrag is de kost van de elektriciteit die verspild wordt aan lekken.

Tekstblok

Een vraag?

Neem contact op! We helpen u graag verder.

Contactformulier