Kost van perslucht

Hoeveel kost perslucht?

Energieverbruik van uw compressor

Het energieverbruik van de compressor is verantwoordelijk voor ongeveer 70 % van de totale kost van perslucht.

Het investeringsbedrag en de onderhoudskosten zorgen samen voor de rest van de kost.

Vraag ons om een verbruiksmeting op uw persluchtinstallatie te doen om een exact beeld te krijgen van uw energieverbruik en de besparingsmogelijkheden. Of lees deze tip en bereken zelf hoeveel uw perslucht u kost.

Energiekost van 1 m³ perslucht: ongeveer 0,025 euro

De productie van 1 m³ perslucht bij atmosferische druk, kost u aan elektriciteit:
Vermogen van de compressor (in kW)×Tijd (in uren) om 1m³ te produceren ×prijs van elektriciteit (in euro/kWh)

Persluchtdebieten worden uitgedrukt bij atmosferische druk. Druk wordt meestal uitgedrukt in overdruk. Dit betekent dat de manometer bijvoorbeeld 9 bar aangeeft als de druk in het persluchtvat 10 keer hoger is dan de atmosferische druk, dit is 1 bar atmosferische druk + 9 bar overdruk.
Een compressor die 1 m³ perslucht per minuut produceert, doet er dus 10 minuten over om een persluchtvat van 1 m³ volledig te vullen met een druk van 11 bar. Anders gezegd, 1m³ perslucht op 11 bar is 10 keer duurder dan 1 m³ perslucht bij atmosferische druk.

Een voorbeeld

We gaan ervan uit dat de elektriciteit 0,20 euro per kWh kost. Een 7,5 kW compressor die 1 m³ perslucht per minuut produceert, heeft dan een energiekost van 0,025 euro per m³ perslucht.

Berekening: 1 minuut = 0,01667 uur. De formule wordt dus

7,5 kW×0,01667 uur×0,20 euro/kWh=0,025 euro

Een persluchtvat van 1000 liter op 11 bar kost u dan 10 keer zoveel of 0,25 euro aan elektriciteit.

Jaarlijks energieverbruik van uw compressor - basisformule

U kan het energieverbruik van de compressor eenvoudig berekenen met de volgende formule :

Vermogen van de compressor (in kW) x aantal draaiuren per jaar x kost van de elektriciteit (uitgedrukt in euro per kWh)

Deze formule geeft een betrouwbaar beeld van de energiekost van uw compressor.

Afhankelijk van het rendement van de compressor en de service factor, kan hier een schommeling van +/- 20 % op zitten. Als u met deze factoren rekening wil houden, lees dan het hoofdstuk over rendement, service factor en verbruik bij vollast/ nullast.

Een voorbeeld

De prijs van elektriciteit is 0,2 euro per kWh.

We hebben een 15 kW compressor die 6000 uur per jaar draait. (Dit komt neer op een continue productie zonder activiteit in het weekend.)

De totale energiekost van deze compressor is 15kW×6000u×0,2 euro/kWh=18.000 euro

Rendement van de compressor, service factor en verbruik bij nullast

De eenvoudige formule hierboven geeft een goed beeld van het energieverbruik van de compressor. Om het resultaat te verfijnen, moeten we rekening houden met

  • de service-factor van de compressor,
  • het rendement van de compressor
  • het verbruik bij nullast

Het rendement van de compressor hangt af van de energie-efficiëntie van de motor. De energie-efficiëntie van een 75kW compressor met IE3 motor is +/- 95%. Bij oudere of kleinere compressoren is de energie-efficiëntie lager (85 a 90%).

Sommige compressorfabrikanten produceren compressoren met een service factor van bijvoorbeeld 1,1 of zelfs 1,2. Dit betekent dat de compressor hoger in vermogen gaat dan het aangeduide vermogen. Een 15kW compressor met een service factor van 1,15 levert en verbruikt eigenlijk 17,25 kW.

Voor compressoren met vaste draaisnelheid is ook het verbruik bij nullast belangrijk. Dit is het verbruik van de compressor wanneer hij wel draait maar geen perslucht produceert. Het verbruik bij nullast is typisch 35% à 50% van het verbruik bij vollast.

Om het verbruik van frequentiegestuurde compressoren te meten is een verbruiksmeting de enige echt betrouwbare methode. Bij een juiste dimensionering mag u ervan uitgaan dat de energiekost van een frequentiegestuurde compressor 30 a 40% lager ligt dan van een compressor met vaste draaisnelheid.

Berekening van de energiekost voor compressoren met vaste draaisnelheid

De formule bestaat uit 2 delen. Het eerste deel berekent de energiekost als de compressor in vollast draait, het tweede deel als hij in nullast draait.

Deel 1 van de formule

Dit deel berekent het verbruik bij vollast.

(Vermogen van de compressor (in kWh))/Motorefficiëntie x Service factor van de compressor x Aantal draaiuren in vollast per jaar x De kost van de elektriciteit (in euro per kWh)

Deel 2

Dit deel berekent het verbruik bij nullast.

(Vermogen van de compressor (in kWh))/Motorefficiëntie x Service factor van de compressor x Aantal draaiuren in nullast per jaar x Verbruik in nullast (in % tegenover het verbruik bij vollast) x De kost van de elektriciteit (in euro per kWh)

Uw jaarlijkse energiekost is de som van deze 2 delen.

Een voorbeeld

De prijs van de elektriciteit is 0,2 euro per kWh We hebben een 15 kW compressor die 4000 uur per jaar draait in vollast en 2000 uur per jaar in nullast, met een service factor van 1,1 en een motorrendement van 90%. Het verbruik bij nullast is 40%.

De totale energiekost van deze compressor is

(15kW/0,9×4000u×1,1×0,2 euro/kWh)+(15kW/0,9×2000u×0,4×1,1×0,2 euro/kWh) =17.600 euro

 

Deze tip (of een deel van de tip) mag gedeeld worden onder de voorwaarden die op Wikipedia gelden, zoals bepaald in de licentie Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 unported. Het is voldoende om in uw artikel een link naar deze tip-pagina te voorzien. Voor hard copy volstaat het om te vermelden dat de bron van de tekst EA Technical Services is.

Tekstblok

Een vraag?

Neem contact op! We helpen u graag verder.

Contactformulier