Storingen op compressoren

Storingen op compressoren

Start uw compressor niet op? Contacteer ons, we helpen u snel verder.

Wil u graag zelf nakijken wat de oorzaak van de storing is en hoe u dit kan oplossen? Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende storingen op compressoren.

Storingen op compressoren

Let op, herstel alleen zelf een storing als u expert bent. U loopt het risico om uzelf zwaar te verwonden of om de compressor verder te beschadigen.

Schakel de compressor in ieder geval uit. Contact met onderdelen die onder spanning staan, kan elektrocutie veroorzaken en is levensgevaarlijk. Sommige onderdelen kunnen heet blijven of nog blijven bewegen, ook nadat u de compressor heeft uitgezet.

Meest voorkomende storingen

Foutbeschrijving Oorzaak Verhelpen
Compressietemperatuur te hoog Aanzuig- of omgevingstemperatuur te hoog Compressorruimte ventileren
  Koelluchtinlaat of -uitlaat geblokkeerd Koelluchtinlaat of -uitlaat vrijmaken
  Olie is verontreinigd Olie verversen
  Olietekort Olie bijvullen
  Oliekoeler verontreinigd Oliekoeler reinigen
Netdruk te laag Persluchtverbruik hoger dan toevoerhoeveelheid van de schroefcompressor Schroefcompressor met grotere toevoerhoeveelheid vereist
  Aanzuigfilter verontreinigd Aanzuigfilter vervangen
  Ontlastingsklep blaast af tijdens het condenseren Ontlastingsklep controleren en indien nodig afdichtingen vernieuwen
  Aanzuigregulator wordt niet geopend Magneetklep en inlaatklep controleren en indien nodig vernieuwen
  Lekkage in het persluchtnet Persluchtnet afdichten
Schroefcompressor blaast af via de veiligheidsklep Minimumdrukklep geblokkeerd Minimumdrukklep reinigen of vervangen
  Veiligheidsklep defect Veiligheidsklep controleren en indien nodig vervangen
  Fijnafscheider vuil Fijnafscheider vervangen
Storing “overdruk” of “netdruk te hoog” Fijnafscheider vuil Fijnafscheider vervangen
  Hogere externe druk aanwezig in persluchtnet Externe druk compenseren of scheiden van het net
Schroefcompressor start niet automatisch of herstart niet na het voorafgaand uitschakelen door het bereiken van de einddruk of vanuit het zonder belasting lopen Netdruk te hoog ingesteld Netdruk opnieuw instellen
  Onderbreking in het stroomcircuit Stroomcircuit op onderbreking nakijken
  Omgevingstemperatuur onder +3 °C Hulpverwarming inbouwen of compressorruimte verwarmen en contact opnemen met de fabrikant
  Schakeltijden zijn geactiveerd in de schakeling Schakel- en druktijden in de schakeling controleren
Installatie start niet na het bedienen van de startschakelaar Netdruk hoger dan inschakeldruk Netdrukwaarde aanhouden en instellingen wijzigen
  Symbool “remote” knippert Afstandsschakeling geactiveerd
  Ontbrekende spanning bij de schroefcompressor Controleren of er spanning is
  Elektrische fout in de besturing Besturing controleren
  Schakeltijden zijn geactiveerd in de schakeling Schakel- en druktijden in de schakeling controleren
Perslucht bevat veel olie (verbruik van olie te hoog) Retourtransportleiding van de olie is verstopt Retourtransportleiding van de olie reinigen of vervangen
  Defecte fijnafscheider Fijnafscheider vervangen
Installatie stopt vóór het bereiken van de einddruk Te hoge temperatuur of overdruk  
  Onderbreking in het regelstroomcircuit Stroomcircuit controleren
Drukdaling Drukverschil van de filters te hoog Filters vervangen

 

De meeste schroefcompressoren hebben een ingebouwde controller. Bij storingen geeft dit besturingssysteem een alarm. In de handleiding van de compressorfabrikant, vindt u de uitleg van het probleem. De meest voorkomende ernstige storingen met alarmcode die ervoor zorgen dat de compressor stopt zijn:

 

Alarm Uitleg Verhelpen
Temperatuursensor – geen signaal Het signaal van de temperatuursensor wordt niet ontvangen controleer de sensor en het snoer
Druksensor – geen signaal Het signaal van de druksensor wordt niet ontvangen controleer de sensor en het snoer
Hoofdmotor overbelast De hoofdmotor is overbelast controleer het smeersysteem van de aandrijving
Stop Motor van de koelluchtventilator overbelast controleer de koelluchtventilator. Indien een thermische overbelastingbeveiliging is geïnstalleerd moet deze gereset worden
  waterverlies (alleen bij watergekoelde systemen) Het koelwater kon niet bijgevuld worden – controleer het koelwatersysteem
Fase-sequentiestoring De draairichting van de aandrijving is verkeerd wijzig de sequentie van de fasen
Temperatuur te laag De temperatuur van het smeermiddel is te laag verwarm het smeermiddel
Spanning te hoog De voedingsspanning is te hoog controleer de stroomtoevoer
Spanning te laag De voedingsspanning is te laag controleer de stroomtoevoer
Temperatuur scheidingsvat te hoog De temperatuur in het scheidingsvat is te hoog Koelsysteem controleren
Druk scheidingsvat te hoog De druk in het scheidingsvat is te hoog Ontspanningsventiel controleren
Stroom ongeschikt Schommelingen in de stroomtoevoer, stroom bij stationaire werking te hoog controleer de stroomtoevoer en het ontspanningsventiel
Omvormerstoring Er werd een storingsmelding van de omvormer ontvangen.  

 

Wanneer is uw compressor aan vervanging toe?

De levensduur van een schroefcompressor is ongeveer 10 jaar. Is uw compressor ouder? Dan overweegt u misschien beter om de compressor te vervangen. Ook als de kosten van de herstelling te hoog zijn, is een nieuwe compressor kopen een betere oplossing. Dure herstellingen zijn bijvoorbeeld de vervanging van het schroefblok, de motor of de frequentiesturing. Laat uw compressor regelmatig onderhouden. Zo houdt u hem zo lang mogelijk in topconditie.

De levensduur van een gewone zuigercompressor is afhankelijk van het gebruik, maar vaak niet hoger dan 5 jaar. Voor zware industriële zuigercompressoren is de levensduur hoger, tot 20 of 30 jaar.

 

Bekijk onze compressoren of lees onze tips over de aankoop van een compressor of schroefcompressor.

Tekstblok

Een vraag?

Neem contact op! We helpen u graag verder.

Contactformulier